Dobierz mikroinstalację fb rss
Tu jesteś Blog Obywatela

Blog Obywatela z Energią

Krajowy Plan Rozwoju Ciepła z OZE

Ponad 70% z ok. 5,5 mln istniejących budynków jednorodzinnych w Polsce, ogrzewanych jest kotłami na paliwa stałe opalanych głównie węglem. Od kliku lat organizacje społeczne zwracają uwagę na negatywny wpływ ich oddziaływania na środowisko oraz komfort życia wszystkich mieszkańców Polski. Problem tzw. niskiej emisji zanieczyszczeń, emitowanych z takich palenisk, z uwagi na przemieszczanie zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego dotyczy całego kraju. Miliony obywateli, każdego dnia narażone są na oddziaływanie toksycznych substancji zawartych w powietrzu. Według najnowszych badań opinii publicznej zrealizowanych przez TNS OBOP dla IEO nt. postaw społecznych Polaków wobec mikroinstalacji i energetyki obywatelskiej najchętniej wybieranym alternatywnym źródłem ciepła są instalacje OZE.
Czytaj

Uwagi IEO do projektu nowelizacji ustawy o OZE w ramach konsultacji

Z najnowszych analiz ekonomicznych Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO) wykonanych z uwagi na nowelizację ustawy o odnawialnych źródeł energii przedstawionej przez Ministerstwo Gospodarki (MG) do konsultacji 15 maja 2015 r. wynika, że przyjęte w nowelizacji ustawy OZE zmiany doprowadzą do zatrzymania rozwoju energetyki prosumenckiej w Polsce.
Czytaj

Uwagi Instytutu Energetyki Odnawialnej do projektu nowelizacji ustawy o odnawialnych źródeł energii

Projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródeł energii (OZE) przedstawiony w dniu 15 maja br. przez Ministerstwo Gospodarki (MG) do konsultacji społecznych w swojej zasadniczej części dotyczy zmian w mechanizmie taryf gwarantowanych (FiT) na energię z najmniejszych mikroinstalacji o mocy do 10 kW. Dotyczy też zmian w przepisach przejściowych i w systemie aukcyjnym. Do projektu noweli przedstawiono uzasadnienie i ocenę skutków regulacji (OSR), które odnoszą się tylko do kosztów i wysokości taryf .
Czytaj

Wstępna opinia IEO o projekcie nowelizacji ustawy o OZE

Przyjęta w nowelizacji niejednoznaczna formuła ustalania taryf gwarantowanych powoduje, że dla większości realizowanych inwestycji prosumenckich niemożliwe stanie się uzyskanie opłacalności ekonomicznej.
Czytaj

Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii: gorset przepisów dla prosumentów, pieniądze dla koncernów

Trwają konsultacje społeczne dot. nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Nowelizacja niweczy niestety wszystkie dobre strony taryf gwarantowanych (prostota i duża efektywność systemu wsparcia, bezpieczeństwo inwestowania). Zapraszamy do zapoznania się z pierwszą opinią Grzegorza Wiśniewskiego, Prezesa Instytutu Energetyki Odnawialnej nt. proponowanych poprawek w ustawie o OZE.
Czytaj
fot. MRiRW

Obywatel z Energią ma swój kanał YouTube

Zapraszamy do subskrypcji nowopowstałego kanału "Obywatel z Energią" na YouTube.
Czytaj
Grzegorz Wiśniewski

Niejasności wokół nowelizacji przepisów prosumenckich ustawy o odnawialnych źródłach energii

Najnowszy wpis na blogu Grzegorza Wiśniewskiego nt. zapowiadanej przez Ministerstwo Gospodarki nowelizacji ustawy o OZE oraz konsekwesncji dla Prosumentów, jakie może przynieść brak zgłoszenia do notyfikacji KE nowych systemów wsparcia przewidzianych w Ustawie o OZE.
Czytaj

Człowiek Roku Polskiej Ekologii 2014

Laureatem tytułu Człowiek Roku Polskiej Ekologii za 2014 rok został Grzegorz Wiśniewski z Instytutu Energetyki Odnawialnej.
Czytaj
Źródło: www.klubgaja.pl

Finansowa pomoc w budowie mikroinstalacji

O programie Prosument oraz innych systemach wsparcia dla mikroinstalacji OZE opowiada Aneta Więcka z Instytutu Energetyki Odnawialnej.
Czytaj
Fot. K. Michałowska-Knap

Audycja Radiowa: Wyniki realizacji projektu OZERISE

Współczesne, coraz nowocześniejsze, gospodarstwa rolne potrzebują coraz większych ilości energii. Zużywają jej też znacznie więcej niż przeciętne, miejskie gospodarstwa domowe. Rolnicy płacą więc za energię dużo pieniędzy, niestety to co otrzymują w zamian jest słabej jakości.
Czytaj

Laur Prosumenta dla awangardy energetyki prosumenckiej

Najbardziej zasłużone dla rozwoju energetyki obywatelskiej osoby ze świata polityki, mediów, nauki, przemysłu i organizacji pozarządowych zostaną wyróżnione podczas zbliżającego się VIII Forum Energetyki Prosumenckiej nową, prestiżową nagrodą.
Czytaj
Źródło: Energiamax.pl

Czy rolnik zostanie prosumentem?

Piotr Dziamski z Instytutu Energetyki Odnawialnej przedstawia wyniki kończącego się w czerwcu br. projektu OZERISE, mającego na celu określenie zużycia energii w wybranych gospodarstwach rolnych oraz zastosowania w nich odnawialnych źródeł energii.
Czytaj
Źródło: wmae

Jak ustawa o OZE nie spełnia nadziei na zrównoważony rozwój Polski

Grzegorz Wiśniewski, Prezes Zarządu Instytutu Energetyki Odnawialnej, opowiada o brakach ustawy o OZE oraz o jej iluzorycznym wpływie na rozwój sektora i na polską gospodarkę.

Czytaj

Ministerstwo Gospodarki publicznie oświadcza, że nie posiada kompetencji by wdrożyć ustawę o OZE

Przyjęcie przez Sejm i podpisanie przez Prezydenta ustawy o OZE z tzw. poprawką prosumencką spotkało się od razu z krytyką resortu gospodarki, który wyraził obawy, że efektem poprawki będzie „gwałtowny rozwój mikroinstalacji, co pociągnie za sobą dodatkowe koszty
Czytaj

Webinar - Interpretacja nowych przepisów dla prosumentów

zapraszamy na konsultacje online nt. interpretacja zapisów uchwalonej 20 lutego 2015 roku przez Sejm ustawy o odnawialnych źródłach energii w aspekcie prowadzenia działalności prosumenckiej.
Czytaj
Fot. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zapraszamy na VIII Forum Energetyki Prosumenckiej

Największe spotkanie sektora energetyki prosumenckiej w Polsce, Warszawa, 12-13 maja w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Organizator: IEO
Czytaj

20 lutego - dniem Obywatela z Energią

20 lutego zapamiętamy na długo, ponieważ tego dnia Sejm umożliwił rozwój energetyki obywatelskiej - wbrew woli rządu.
Czytaj

Kolejna audycja "Obywatel z Energią" - 14 lutego, godz. 18.00, TOK FM

Zapraszamy do udziału na kolejne spotkanie z „Obywatelem z Energią”. Będzie ono miało charakter praktyczny.
Czytaj
fot. SXC

Ustawa o OZE bez prosumentów: straci milion Polaków

200 tysięcy rodzin, czyli nawet milion osób w Polsce, nie będzie miało szans na założenie przydomowych instalacji produkujących energię elektryczną i tym samym obniżenie rachunków za prąd, po tym, jak Senat odrzucił poprawkę prosumencką do ustawy o OZE.
Czytaj

Ustawa o OZE: Pozorny kompromis i pozory wsparcia dla prosumentów.

Analiza senackiej poprawki do ustawy o odnawialnych źródłach energii dyskryminującej prosumentów
Czytaj

Kolejna audycja "Obywatel z Energią" - 31 stycznia, godz. 18.00, TOK FM

Gośćmi audycji będą Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytut Energetyki Odnawialnej oraz prof. Maciej Nowicki
Czytaj

Wspieramy rozwiązania korzystne dla obywateli, nie koncernów - apel

Zwracamy się o obywatelską pomoc w pracach nad ustawą o odnawialnych źródłach energii – tym razem na etapie prac w Senacie.
Czytaj

Audycje w radiu TOK FM z "Obywatelem z Energią - co sobotę o 18.00

Już jutro zapraszamy Was na cykl audycji w radiu TOK FM z "Obywatelem z Energią" w tle. Słyszymy się o godz. 18.00
Czytaj

Poprawka prosumencka do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii – oczekiwane korzystne zmiany dla prosumentów wejdą w życie?

Poseł Artur Bramora zgłosił poprawkę prosumencką do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii Podczas posiedzenia podkomisji sejmowej z dnia 25 listopada 2014r., pracującej nad rządowym projektem ustawy o odnawialnych źródłach energii, poseł Artur Bramora z klubu PSL zgłosił poprawkę prosumencką, która ma na celu wprowadzenie tzw. taryfy gwarantowanej na energię elektryczną wyprodukowaną w najmniejszych, przydomowych źródłach prosumenckich. Pod poprawką prosumencką podpisali się posłowie: Cezary Olejniczak – klub SLD, Jacek Najder- klub TR.
Czytaj
Instalacja kolektorów słonecznych

Audycja radiowa: sprawdź ile energii potrzebujesz oraz ile możesz wyprodukować energii z OZE

Prawidłowa ocena zasobów energii odnawialnej, jakimi dysponuje gospodarstwo, jak również określenie zużycia energii, nie jest proste mówi Piotr Dziamski z Instytutu Energetyki Odnawialnej. Wywiad przeprowadziła Hanna Uszyńska z Naczelnej Redakcji Gospodarczej Polskiego Radia. Więcej na stronie internetowej Polskiego Radia
Czytaj

Szybki kontakt

Jeśli masz uwagi dot. funkcjonalności strony lub potrzebujesz pomocy przy doborze mikroinstalacji OZE, napisz do nas!